fbpx

בני עטרות

הזן הלבן, מוסקט אלכסנדרוני, גדל במושב בני עטרות בחלקת הבית של היקב .האדמה החרסיתית והכבדה עשירה מאד במינרלים ומתאימה לגידול ענבים מזנים ארומטיים דוגמת המוסקט.

הבציר מתבצע מאוחר מאד בעונה כאשר הענבים מצומקים והעלים כבר מתחילים לנשור, אז מגיע ריכוז הסוכרים והטעמים בענבים לשיאם. הכרם הוותיק ששורשיו נטועים מעל 40 שנים באדמת המושב מניב יבול נמוך אך איכותי ביותר.

נגישות